9.18.2012

Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур


12-13 квітня 2013 р. кафедра культурології та філософії Національного університету „Острозька академія” проводить міжнародну наукову конференцію під загальною назвою:

„Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур

Тема цьогорічної конференції:

КУЛЬТУРА В ГОРИЗОНТІ СТАЛИХ І ПЛИННИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ

Передбачається обговорення наступного кола загальних проблем:

1.     Сучасні стратегії ідентичності;
2.     Модерні та постмодерні пошуки ідентичності;
3.     Проблеми ідентичності в сучасній Україні;
4.     Проблема співвідношення глобальних і локальних ідентичностей
5.     Ідентичність Чужого і «чужі» ідентичності в Європі;
6.     Топос «Малої Вітчизни»;
7.     Проблеми релігійної ідентичності;
8.     Проблеми політичної ідентичності;
9.         Проблеми ідентичності національних та етнічних менших в сучасних багатокультурних суспільствах;
10.    Проблеми ідентичності і культурна традиція


Маємо намір обговорити різні аспекти актуальних проблем європейської та української ідентичності. А тому запрошуємо до участі філософів, культурологів, істориків, політологів, соціологів, філологів та ін.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська

Заявки (форма заявки додається) на участь в конференції, тези та статті  надсилати до 15 січня 2013 р. за адресою:
     Кафедра культурології та філософії,
Національний університет «Острозька академія»,
вул. Семінарська 2.
м. Острог, Рівненська обл. 35800
  або на е-mail:  cultiden@gmail.com (тему листа обов’язково вказати «Конференція-2013»)           


Вимоги до статей та тез:
Електронний варіант статті слід надсилати на електронну адресу конференції: cultiden@gmail.com у форматі MS Word, розмір сторінки А4 через 1,5 інтервали, шрифтом Times New Roman, 14 кегль. На першій сторінці зверху зліва розміщується УДК, а  справа ім’я та прізвище автора, а також короткі відомості про автора, після цього великими літерами назва статті (доповіді). З наступного рядка – анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами (приблизно 5-6 рядків). Посилання давати за зразком [2, с. 45]. Приклад оформлення статей див. нижче.
Вартість публікації статті - 18 грн. / сторінка

Організаційний внесок для участі в конференції складає 100 грн. і сплачується при реєстрації.Заявка
На участь у конференції

Прізвище, ім’я, по-батькові:
Організація (установа):
Посада (студент, звання):
Адреса:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Тема доповіді:
Із запропонованих наукових напрямків для мене становить інтерес:З питань організації конференції звертатися за тел.
0974960508  Зайцев Микола Олександрович.

або 066 9300489 – Шевчук Дмитро Михайлович

No comments:

Post a Comment