10.26.2015

програма ІV Міждисциплінарних гуманітарних читань

Міжнародна науково-практична конференція

«ІV Міждисциплінарні гуманітарні читання»


28 жовтня 2015 року Київ, Київський будинок вчених НАН України


Програма9.00 – 10.00 – реєстрація учасників конференції

10.00 – 11.30 – пленарне засідання (Біла вітальня)

11.30 – 12.00 – кава-брейк (Блакитна вітальня)

12.15 –13.00 – презентація наукових видань гуманітарного напряму (Біла  вітальня, Зелена вітальня: Українське повсякдення ранньомодерної доби: 
збірник документів. – Вип. 1: Волинь XVI ст.; Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. – Т. 3. – К., 2015)

13.00 – 15.30 – робота секцій (Біла вітальня, Зелена вітальня)

15.30 – 16.00 – кава-брейк

16.00 – 17.00 – робота секцій (Біла вітальня, Зелена вітальня)

17.00 – 17.10 – заключне пленарне засідання (актова зала, 2-ий поверх)

17.10 – спілкування за кавоюПленарне засідання


Відкриття конференції

Наукові доповідіАдріан Юсупович (Варшава, Польща)
Ходил ли князь Владимир войной на ляхов? (интердисциплинарное исследование военно-политических отношений Рюриковичей и Пястов в конце Х – первой трети ХІ вв.)

Владислав Берковський (Київ)

Українські землі та європейський економічний простір XV–XVII ст.


Сергій Троян (Київ)

Концептуалізація сучасних міжнародних відносин: міждисциплінарний дискурс
Алла Киридон (Київ)

Студії пам’яті в просторі гуманітарних наукСекція І

Максим Кириченко (Харків)
Savrica и Sorices Певтингеровой карты и их интерпретация как северян в историографии

Валерій Саєнко (Запоріжжя)
Участь О.І. Тереножкіна у дослідженні кургану Гайманова Могила

Дмитро Ващук (Київ)
Місто Кам’янець на Поділлі у праці Юхима Сіцінського «Поділля під владою Литви»

Андрій Блануца (Київ)
Наказувати й виконувати: джерела з історії інституту місцевих урядників у системі земельних надань у Великому князівстві Литовському кінця XV – середини XVI ст.

Владислав Безпалько (Київ)
Одяг найманих робітників у шляхетських та селянських домогосподарствах на Волині другої половини XVI ст.

Олег Ноздрін (Орел, Росія)
Униформология: от истории костюма к костюмированной истории

Валентин Константінов (Кишинів, Молдова)
Турецко-польское противоборство в Молдавии в 1615–1616 гг.

Юрій Долженко (Київ), Богдан Прищепа (Рівне)
Череп ХVІІ–ХVІІІ ст. з Острога: біоархеологічне дослідження

Анастасія Момот (Полтава)
Використання квантативних методів у дослідженні історії Гетьманщини XVIII ст.

Світлана Блащук (Київ)
Києво-руська спадщина в рецепції М. Грушевського

Анна Кудінова (Київ)
Євреї в українській ярмарковій та повсякденній культурі: традиції та сучасність

Дмитро Боклах (Старобільськ)
Міський топос як просторовий конструкт поеми «Сон» («У всякого своя доля») Т. Г. Шевченка

Володимир Милько (Київ)
Управління гімназіями та прогімназіями Російської імперії в період міністерства О.В. Головніна (1862–1866 рр.)

Тарас Нагайко (Переяслав-Хмельницький)
Громадівський рух в Україні як предмет історичного дослідження

Ірина Жиленкова (Київ)
Висвітлення проблем зовнішньої торгівлі Російської імперії у пресі та мемуарах сучасників (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Катерина Нагайко (Переяслав-Хмельницький)
Українська Київська громада: поняття середовища

Наталка Пазюра (Київ)
Старий український консерватизм в історіографічній традиції кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Олександр Федьков (Київ)
Нова історична біографія: епізод з життя Ісака Біска

Вікторія Сегеда (Вінниця)
Патографія як складова частина персональної історії: міждисциплінарний контекст

Юрій Безкровний (Львів)

Журнал «Тепла роса» (1915 р.) як видання українського студентства Москви
Секція ІІ


Сергій Ільчишин (Київ)

Участь юнацтва ОУН в боротьбі за українську освіту та школу в Польщі у 1931–1937 рр.: історія та досвід


Катерина Валькова (Одеса)

Художні засоби створення портрету в «Одноповерховій Америці» Іллі Ільфа та Євгена Петрова


Віталій Гарматний (Барановичі, Білорусь)

Аграрный вопрос в программе народной партии (19311939 гг.): документы и материалы


Олена Корзун (Київ)

Наукові завдання сільськогосподарських дослідних установ в умовах військового часу (період Другої світової війни)


Юрій Кудінов (Полтава)

Духовно-культурні характеристики українського етносу на теренах сіл Слобідської України та Полтавщини 19641991 рр.


Микола Бривко (Київ)

Чорнобильська нумізматика на пострадянському просторі


Павло Артимишин (Львів)

Росія другої половини XX – початку XXI століття у сучасних українських підручниках з історії (2000–2012 рр.)


Марія Лігус (Київ)

Роль та функції музики у соціальних рухах


Андрій Рудюк (Київ)

Огляд періодичних видань з історії міської геральдики України


Роман Самчук (Київ)

Аксіологічний контекст спілкування: сучасні виміри


Андрій Карпенко (Слов’янськ)

Сучасні виклики історико-філософської науки в Україні


Інна Підгородецька (Харків)

Лінгвістичний аспект міжкультурної комунікації у практиці викладання української та російської мов


Ярослава Гурбик (Київ)

Іномовлення в Україні: нові формати та іноземний досвід


Галина Чешко (Київ)

Прислівники префіксального творення у східнополіському діалекті


Олена Юсікова (Київ)

Синтаксична номінація у діалектому тексті-оповіді: когнітивний, прагматичний і семантико-синтаксичний аспекти дослідження


Юлія Милько (Переяслав-Хмельницький)

Методика вивчення переносних значень слів у ЗОШ І–ІІІ ст.


Євгеній Сафарянс (Київ)

Українсько-австрійське співробітництво в європейському інтеграційному процесі


Аліна Яценко (Львів)

Використання установки у засобах масової інформації (ЗМІ) для формування іміджу політичного лідера


Олеся Гурбик (Київ)

Засади сучасної державної інформаційної політики в Україні


Ольга Гончар (Київ)

До питання про відзначення 200-ліття від дня народження Миколи Костомарова


Катерина Алєксєєва (Київ)

Наративне опосередкування ситуаційного досвіду на прикладі літературно-філософських паралелей


Тамара Солдатська (Київ)

Сучасний феноменологічний досвід у царині гуманітаристики


Михайло Шумило (Київ)

Ревізія соціальної сфери як запорука її ефективного функціонування


Галина Сікора (Київ)

Місто як об’єкт міждисциплінарних гуманітарних досліджень

Секція ІІІ (круглий стіл «Релігієзнавчі дисципліни у колі гуманітарних наук: міждисциплінарний контекст»)

о. Георгій Коваленко (Київ)
Релігієзнавство та теологія у вищій школі: сьогодення та майбутнє

Зоя Швед (Київ)
Методологічні засади дослідження співвідношення культури та релігії

Олена Галамага (Київ)
Магія vs релігія у контексті ментальності давніх римлян

Надія Верещагіна (Одеса)
Кирило-мефодіївська святокультова традиція в модусі становлення Київського християнства

о. Костянтин Іванченко (Вінниця – Москва, Росія)
Микола Кузанський (1406–1461 рр.) як теолог, філософ та науковець

Мар’ян Хомяк (Львів)
Церковні унії першої половини XV ст.: контекст польсько-литовсько-руський та міжнародний

Сергій Каріков (Харків)
Візитація в Саксонії як засіб лютеранської конфесіоналізації

Олександр Мірошниченко (Одеса)
Земний шлях людини у посланнях Івана Вишенського

Олександр Панарін (Київ)
Причини старообрядницької міграції

Василь Кононенко (Київ)
«О вѣри с[вя]той православной восточного исповѣданія дѣло надлεжитъ начати». Релігієзнавчий сегмент міждисциплінарного дослідження «Договорів та постанов» 1710 р.

Світлана Каюк (Дніпропетровськ)
Релігійність фронтирного населення південноукраїнського регіону в останній чверті XVIII – на початку XIX ст.

Олександр Колесник (Вінниця)
Життя і побут священиків Подільської єпархії під час встановлення та розквіту тоталітарного режиму в СРСР

Вікторія Проценко (Київ)
Участь освітянських профспілок УСРР у антирелігійній пропаганді (1920-ті рр.)

Наталія Бондаренко (Вінниця)
Підтримка закордонними релігійними організаціями пізньопротестантських спільнот України (друга пол. 1960-х – перша пол. 1980-х рр.)

Вікторія Бокоч (Ужгород)
Політика і релігія: особливості взаємозв’язку та взаємодії в Україні

Олена Бортнікова (Київ)

Міждисциплінарний підхід до взаємодії релігії і політики