1.29.2019

ПРОГРАМИ УБЕЗПЕЧЕННЯ І НАКОПИЧЕННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ВАШОГО БЮДЖЕТУ


20.02.2019 у Київському будинку вчених НАН України (вул. Володимирська 45А)
відбудеться міждисциплінарна міні-конференція

ПРОГРАМИ УБЕЗПЕЧЕННЯ І НАКОПИЧЕННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ВАШОГО БЮДЖЕТУ

Час проведення – 18.00 (реєстрація), 18.30 (початок заходу) – 20.30

Кому корисна міні-конференція?
- представникам малого та середнього бізнесу – ознайомитеся і застосуєте новинки у сфері убезпечення та накопичення, котрі зроблять вашу справу прибутковішою;
- громадським діячам, активістам громадських організацій, благодійних фондів – дізнаєтеся про нові способи зростання ефективності діяльності недержавних інституцій;
- науковцям – отримаєте можливість комерціалізувати свої ідеї;
- іншим громадянам України – дізнаєтеся про нові виклики вітчизняних реформ та відповіді на них.

Кількість учасників обмежена – 90 чол.

Програма:
Андрій Блануца та Василь Кононенко
«Історія і сучасність програм убезпечення та накопичення в Україні»
- спікери розкажуть про основні складові успіху європейських країн;
- представлять місце України у цьому процесі;
- наведуть моделі використання програм убезпечення та накопичення в успішному бізнесі, громадських організаціях, державних установах.

Андрій Блануца
«Нові виклики пенсійної та медичної реформи в Україні»
- доповідач розповість з якими вимогами зіткнеться кожен громадянин України у зв’язку з реалізацією реформ у пенсійній та медичній сфері;
- представить перспективи для бізнесу, громадських організацій у сфері убезпечення та накопичення;
- відповість на питання – як правильно діяти громадянам, щоб виграти від змін у країні.

Ельвіра Ломоносова
«Побудова успішного бізнесу в Україні»
- спікер розповість про функціонування європейських програм убезпечення та накопичення в Україні;
- представить можливості використання цих програм громадянами України;
- презентує шлях побудови бізнесу у сфері убезпечення та накопичення.

Андрій Блануца, Василь Кононенко
Презентація проекту «Міждисциплінарні гранти: шанс для України»
- доповідачі розкажуть про важливість міждисциплінарних грантів для розвитку науки та економіки;
- наведуть приклади успіху країн, котрі інвестують у науку;
- розкажуть про створення фонду для грантової підтримки досліджень реформ в Україні.

Фуршет (обмін ідеями, корисні знайомства з представниками бізнесу, громадських організацій, благодійних фондів, науковцями, людьми творчих професій).
Кожен учасник отримає сувенірну продукцію та сертифікат про участь у міні-конференції.

Вартість участі – 150 грн. Для групи з 4-х осіб – 400 грн. З 16 лютого сума зросте до 200 грн. (якщо залишаться вільні місця).
Учасники, котрі захочуть представити або прорекламувати свої компанії, фонди, громадські організації, фірми, бренди, проекти та ідеї матимуть можливіть зробити це за 500 грн. Про це потрібно спеціально домовлятися по тел. 0934534706 або по ел. пошті kononenkovp@ukr.net

Кошти перераховуються на картку Приват-Банку 5457 0822 3616 0722 Кононенко Василь Петрович. Після оплати просимо надіслати СМС на тел. 0934534706 або лист на ел. пошту kononenkovp@ukr.net із зазначенням ПІБ, дати, суми проплати і потребу у «Сертифікаті учасника конференції».

Подія на фейсбуку https://www.facebook.com/events/388967075192120

Конкурс на здобуття премій Президента України для молодих учених 2019 року

До 1 березня 2019 року триває прийом робіт на здобуття премій Президента України для молодих учених.
Положенням про Премію Президента України для молодих вчених, затвердженим Указом Президента України від 12.06.2000 №779(з наступними змінами), встановлено 40 премій Президента України для молодих вчених у розмірі 40 тис. грн. кожна. Відповідно до згаданого указу організація та проведення конкурсу на здобуття зазначених премій покладено на Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.
Премія Президента України для молодих учених присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвиткові науки, суспільному прогресові й утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні).
Висування робіт на участь у конкурсі зі здобуття премії проводиться науковою установою, вищим навчальним закладом, юридичною особою, що має відповідні наукові підрозділи (у значенні Закону України («Про наукову і науково-технічну діяльність»), за рішенням їх вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, керівними органами громадських наукових організацій, а також колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
Вік претендентів робіт, що висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висунення роботи для участі у конкурсі на здобуття премії.
Секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки приймає роботи на здобуття зазначених премій з січня 2019 року. Порядок висунення робіт, які подаються для участі у конкурсі, та оформлення документів викладено у відповідній інструкції, розміщеній на офіційному веб-сайті Комітету.
Консультації щодо оформлення згаданих документів та прийняття робіт здійснює Секретаріат Комітету за адресою: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, кім. 1212;тел.: (044) 2467819, тел/факс: (044) 2466300.

http://history.org.ua/uk/post/43811

Гранти для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

Згідно з Протоколом до Угоди про наукове співробітництво між Польською академією наук (ПАН) і Національною академією наук (НАН) України на 2018–2020 роки у поточному році ПАН прийме у своїх науково-дослідних інститутах молодих вчених установ НАН України (до 35 років) для проходження стажування з усіх галузей наук.
Організаційні та фінансові умови зазначених візитів до Польщі викладено в Додатку 3 Протоколу до Угоди про наукове співробітництво між ПАН і НАН України на 2018–2020 роки.
Охочі взяти участь у конкурсі мають надати коротку наукову біографію (CV) англійською та українською мовами за формою, що додається.
CV разом із супровідним листом необхідно подати до Відділу міжнародних зв’язків НАН України не пізніше 20 лютого 2019 року на адресу: 01601 МСП, Україна, Київ 30, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України, Відділ міжнародних зав’язків НАН України. Наявність електронних версій обов’язкова (надсилати у форматі DOC на електронну адресу: petrushenko@nas.gov.ua).
Після прийняття польською стороною рішення щодо схвалених кандидатур для здійснення візитів до Польщі відповідне оголошення буде розміщено на офіційному веб-сайт НАН України.
Довідки за телефоном: (044) 234-37-28 (Ганна Григорівна Петрушенко).

http://history.org.ua/uk/post/43812

10.01.2018

Міжнародний конгрес Міжнародного товариства дослідників XVIII ст. / ISECS International Congress

The British Society for Eighteenth-Century Studies is delighted to host the ISECS International Congress on the Enlightenment at the University of Edinburgh on 14–19 July 2019 with the theme ‘Enlightenment Identities’.
https://www.bsecs.org.uk/isecs/en/

7.04.2018

VIІ Міждисциплінарні гуманітарні читання


Міжнародна наукова конференція «VIІ Міждисциплінарні гуманітарні читання», присвячена 100-річчю Національної академії наук України. Київ (Київський будинок вчених НАН України, вул. Володимирська, 45-А). 21 листопада 2018 року

Мета
Проведення в українській столиці міжнародної конференції, у роботі якої братимуть участь фахівці з різних країн, сприятиме пожвавленню обміну знаннями та досвідом у сфері міждисциплінарних досліджень, розвитку українських студій в контексті нових міждисциплінарних напрямків, налагодженню наукових зв'язків у середовищі молодих вчених.

Теми доповідей
У розгляді заявок надається перевага міждисциплінарним дослідженням, пов’язаних з реформами та/чи модернізацією різних сфер життя як України, так і центральноєвропейських та східноєвропейських країн і спільнот.

Складання заявки на конференцію
Заявки на участь у конференції просимо подавати до 11 листопада 2018 р. на електронну адресу Оргкомітету: andriiblanutsa@gmail.com, 067-80-33-556 (Андрій Блануца – відповідальний секретар Оргкомітету).
У заявці зазначити:
1) прізвище, ім’я;
2) назва доповіді та тези українською мовою (допускається англійська, польська, російська) обсягом від 2500 до 4000 знаків з пробілами (2 сторінки, кегль 14, інтервал 1.5);
3) місце навчання або роботи (посада);
4) науковий ступінь або освітній статус;
5) основна гуманітарна дисципліна;
6) форма участі (очна, заочна);
7) потребу в технічному забезпеченні доповіді (мультимедійний проектор);
8) телефон (моб.), е-mail.

Робота конференції та публікація досліджень
Секції читань будуть формуватися за міждисциплінарним принципом, що дасть науковцям унікальну можливість, зустрітися зі своїми колегами, котрі проводять дослідження у суміжних галузях гуманітаристики.
У роботі конференції братимуть участь як відомі фахівці, котрі вже внесли значний вклад у розвиток міждисциплінарних студій, так і молоді вчені (студенти старших курсів ВНЗ, магістранти, аспіранти, здобувачі), які лише починають цікавитися цим перспективним напрямом у гуманітарних дослідженнях.
За кілька днів до початку конференції учасникам цього заходу буде розіслано пдф «Тези VIІ Міждисциплінарних гуманітарних читань» (паперовий варіант тез учасники читань отримають 21 листопада під час реєстрації). Усі учасники отримають «Сертифікат учасника Міжнародної наукової конференції «Тези VIІ Міждисциплінарних гуманітарних читань»», а найкращі доповіді будуть відзначені преміями. За підсумками конференції усі виступи, оформлені у вигляді статті прорецензованої фахівцями, будуть опубліковані у черговому випуску електронного видання «Міждисциплінарні гуманітарні студії». Для прикладу, див.: https://www.academia.edu/33357094/%D0%9C%D0%86%D0%96%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%86%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%86_%D0%93%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%86_%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%94%D0%86%D0%87_STUDIA_HISTORIA
 
Для забезпечення матеріально-технічних витрат, пов’язаних з організацією конференції встановлено організаційний внесок у розмірі 150 грн. для очних учасників та 200 грн. – для заочних учасників (кошти перераховувати після підтвердження отримання Вашої заявки на картковий рахунок Організаторів – буде указано після отримання заявки та тез доповіді).

Організатори конференції
Організаторами наукового заходу виступили Міністерство освіти і науки України, гуманітарні інститути Національної академії наук України та громадські організації.