7.25.2016

NOWE BADANIE O DAWNYCH STOSUNKACH POLSKO-UKRAIŃSKICH

Obecny i zeszły rok są bogate w rocznice pamiętnych wydarzeń polskiej oraz ukraińskiej historii. W tym roku obchody jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. Dla Polaków 966 rok jest tak samo ważny jak 988 dla Ukraińców. W świadomości dwóch narodów od tych dat zaczyna się chrześcijańska historia obu krajów. W 2015 roku minęło 1000 lat od czasu śmierci księcia Włodzimierza. Dla Ukraińców ten książę jest bohaterem, ponieważ za jego rządów kijowskie państwo osiągnęło wielkie sukcesy w życiu politycznym, kulturalnym oraz duchownym.
https://independent.academia.edu/VasylKononenko/Research-Notes,-Popular-Articles

7.01.2016

V Міждисциплінарні гуманітарні читання

Міжнародна наукова конференція «V Міждисциплінарні гуманітарні читання». Київ (Київський будинок вчених НАН України, вул. Володимирська, 45-А). 19 жовтня 2016 року


Мета
Проведення в українській столиці міжнародної конференції, у роботі якої братимуть участь фахівці з 5-ти країн, сприятиме пожвавленню обміну досвідом у сфері міждисциплінарних досліджень, розвитку українських студій в контексті нових міждисциплінарних напрямків, налагодженню наукових зв'язків у середовищі молодих вчених.

Теми доповідей
У розгляді заявок надається перевага міждисциплінарним дослідженням у сфері наступних гуманітарних наук:
•        історія;
•        політологія та міжнародні відносини;
•        археологія; археографія та джерелознавство;
•        етнологія, народознавство, демографія, культурна антропологія;
•        мовознавство та літературознавство;
•        право;
•        філософія;
•        релігієзнавство.

Складання заявки на конференцію
Заявки на участь у конференції подавати до 14 жовтня 2016 р. на електронну адресу Оргкомітету:andriiblanutsa@gmail.com, 067-80-33-556 (Андрій Блануца – відповідальний секретар Оргкомітету).
У заявці зазначити:
1) прізвище, ім’я;
2) назва доповіді та тези українською мовою (допускається англійська, російська, польська) обсягом від 2500 до 4000 знаків з пробілами (2 сторінки, кегль 14, інтервал 1.5); тези просимо оформити за зразком, посилання у тексті тез лише автоматичні (зразок на https://www.academia.edu/26855281/Тези_Міжнародної_наукової_конференції_ІV_Міждисциплінарні_гуманітарні_читання_Київ_28_жовтня_2015р._ ),
3) місце навчання або роботи (посада);
4) науковий ступінь або освітній статус;
5) основна гуманітарна дисципліна;
6) форма участі (очна, заочна);
7) потребу в технічному забезпеченні доповіді (мультимедійний проектор);
8) телефон (моб.), е-mail.


Робота конференції та публікація досліджень
Секції читань будуть формуватися за міждисциплінарним принципом, що дасть науковцям унікальну можливість, зустрітися зі своїми колегами, котрі проводять дослідження у суміжних галузях гуманітаристики.
У роботі конференції братимуть участь як відомі фахівці, котрі вже внесли значний вклад у розвиток міждисциплінарних студій, так і молоді вчені (студенти старших курсів ВНЗ, магістранти, аспіранти, здобувачі), які лише починають цікавитися цим перспективним напрямом у гуманітарних дослідженнях.
За підсумками конференції усі виступи, оформлені у вигляді статті прорецензованої фахівцями, будуть опубліковані у четвертому випуску електронного видання «Міждисциплінарні гуманітарні студії».
Див. попередні випуски студій:
https://www.academia.edu/23085147/Interdisciplinary_Humanities_Studies._-_Vol.1
https://www.academia.edu/23085380/Interdisciplinary_Humanities_Studies._-_Vol.2

Для забезпечення матеріально-технічних витрат, пов’язаних з організацією конференції встановлено організаційний внесок у розмірі 100 грн. для очних учасників та 150 грн. – для заочних учасників (кошти перераховувати після підтвердження отримання Вашої заявки на картковий рахунок Організаторів – буде указано після отримання заявки та тез доповіді).

Організатори конференції
Організаторами наукового заходу виступили Міністерство освіти і науки України, гуманітарні інститути Академії Наук України та громадські організації.