9.02.2012

Видання "Україна в Центрально-Східній Європі"

Редакція видання «Україна в Центрально-Східній Європі» запрошує авторів до подання статей, рецензій та оглядів (останнє особливо вітається) на історичну тематику, що хронологічно охоплює час від античності до кінця XVIII ст.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ


- об’єм статті – близько 1 авт. арк. (40 тис. друк. знаків, включаючи пробіли та науковий апарат); рецензії до 0,3-0,5 авт. арк. (12-20 тис. друк. знаків); огляди 0,1-0,2 авт. арк. (4-8 тис. друк. знаків) збереження тексту у форматі Word 1997-2003;
- до друку приймаються оригінальні авторські розвідки, які не публікувалися в інших виданнях; текст має бути вичитаним автором;
- посилання виключно автоматичні; оформлення посилань згідно вимог ДАК МОНмолодьспорту України до матеріалів для друку у фахових виданнях;
- перед заголовком статті вказати прізвище й ім’я (без скорочення) автора (авторів);
- перед прізвищем автора (авторів) указати УДК до даного матеріалу;
- анотації українською, російською й англійською мовами (до 400 друк. знаків кожна; переклад на англійську мову прізвища та ім’я автора (авторів) і заголовку публікації;
- мова тексту бажано українська, але приймається російська, англійська та польська.

Зразок тексту: «Водночас М. Петровський протягом 1930–1940 рр. розробив іншу концепцію, навівши докази на користь розрізнення «Богуна» та «Федоренка»1. Суттєво доопрацював цю концепцію сучасний історик О.Гуржій2».

Для уникнення розриву між ініціалами та прізвищем, у датах та інших випадках  слід використовувати функцію Shift+Ctrl +пробіл.

Редакція видання «Україна в Центрально-Східній Європі» також приймає наукову історичну літературу для рецензування (хронологічні рамки – середньовіччя та ранній новий час).

Телефони для довідок
Кононенко Василь Петрович, відповідальний секретар щорічника «Україна в Центрально-Східній Європі»
+380 (44) 279-06-53 (роб.); +380 (44) 279-63-62 (факс);
 +380 (93) 453-47-06 (моб.)


1Петровський М. До біографії Івана Богуна // Записки Ніжинського інституту народної освіти. – Кн. 10. – Ніжин, 1930. – С. 47–58; Його ж. Іван Богун // Радянська Україна. – 1941. – № 2. – С. 72–87; Його ж. Іван Богун. – Саратов, 1942; Слід зазначити, що в 1928 р. М. Петровський вважав І. Богуна та І. Федоренка однією особою, хоча в примітках навів головні тези на користь їх розрізнення. Див.: Петровський М. Псевдо-діяріуш Самійла Зорки // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. – Кн. 17. – К., 1928. – С. 182–183. 
2Гуржій О. Іван Богун: деякі міфи та реальність // Укр. іст. журн. – 1998. – №1. – C. 99–111.

No comments:

Post a Comment