11.27.2012

Религия и конструкты национальной идентичности в государствах Восточной Европы в XX в.: историографический аспект


Институт всеобщей истории Российской академии наук
Центр истории  религии и Церкви
проводит
международный коллоквиум

Религия и конструкты национальной идентичности в государствах Восточной Европы в XX в.: историографический аспект

6 -7 декабря 2012 г.
(Ленинский пр., 32А, ауд. 1406)

Программа

6 декабря, четверг, 14 - 18 часовГрабовец Эмилия, д-р, проф. Университет Братиславы. Ostpolitik Ватикана и Словакия: факты и историография
Нестеров Александр Геннадьевич, д.и.н, проф. Кафедра европейских исследований Уральского федерального университета Поликонфессионализм и региональная идентичность в герцогстве Буковина в начале ХХ века: историографический аспект
Романенко Cергей  Александрович., к.и.н, Центр политических исследований Института экономики РАН (Москва). Проблемы этно-конфессиональных отношений в конце XIX – нач. XX вв. в пост-югославской историографии
Рунце Инессе, PHD. Институт философии и социологии Университета Латвии (Рига). Религия и конструкты национальной идентичности в Латвии: история и современность (историографический аспект)

7 декабря, пятница, 11-14 часов

Белякова Таисия Алексеевна, аспирантка ИВИ РАН, участник аспирантского коллегия Института истории права Макса Планка (Франкфурт на Майне). Историография о роли религии в формировании национального самосознания на Балканах в  межвоенный период
Вишиванюк  Анна, м.н.с Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва) Религия и Церковь в идеологии и практической деятельности украинских националистических движений 1941-1949 гг. в русско- и украинскоязычной историографии
Чарный Семен Александрович, к.и.н (Москва). Религиозная и национальная идентичность евреев в СССР в хрущевский период: историография вопроса
Белякова Надежда Алексеевна, кин., Центр истории религии и Церкви ИВИ РАН (Москва). Историографические концепции о связи религиозной и национальной идентичности в республиках СССР после II Мировой войны
Клюева Вера Павловна, к.и.н, Институт проблем освоения Севера СО РАН (ИПОС СО РАН, Тюмень). Связь религиозной и национальной идентичности в представлениях россиян: современная историография вопроса.

В здании РАН действует пропускная система. Для прохода в здание необходимо иметь при себе паспорт. Желающие посетить коллоквиум должны сообщить организаторам коллоквиума ФИО для прохода в здание на электронный адрес beliacova@mail.ru; religion07@rambler.ru  с пометкой коллоквиум

11.19.2012

Наукові збори ХІФТ


 Харківське історико-філологічне товариство

запрошує членів Товариства
й усіх зацікавлених

НА НАУКОВІ ЗБОРИ

27 листопада 2012 року

Початок о 15.15

Порядок денний:


1. Доповідь кандидата історичних наук, доцента Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонового університету Володимира Маслійчука «Події осені 1708 –– літа 1709 рр. на прикордонні Гетьманщини і Слобожанщини. Кілька зауважень на тему про гетьмана Мазепу та Слобідські полки».
2. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Максима Балаклицького «Протестантське книговидання України ХVІ–ХХ століть у контексті другої хвилі медіатизації релігійної сфери».
3. Оголошення.

Ауд. ХІ-11
(кафедра журналістики)
Головний корпус Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4)

11.15.2012

8-й семінар з інтелектуальної історії


VIІІ СЕМІНАР З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ


УКРАЇНА ТА РОСІЯ ЗА ДОБИ ІВАНА МАЗЕПИ

Наскільки ми знаємо історію українсько-російських відносин за часів Івана Мазепи? Чи лише Москва визначала суспільне життя у Гетьманщині та не зазнавала впливу українських лідерів? Чи можливо інтерпретувати державотворчу діяльність Івана Мазепи як «помірковану реформу» і як довго її висвітлення у російській історіографії перебуватиме у тіні радикальної модернізації Петра І? Де шукати «правове» обґрунтування антимосковського виступу гетьмана Івана Мазепи 1708 року? Чи можливий конструктивний українсько-російський історіографічний діалог стосовно подій 300-літньої давнини? Що дає сучасній українській історіографії «удоступнення» діаспорних здобутків «Мазепіани»? Чи має альтернативу «державницька візія» гетьманування Івана Мазепи та його виступу 1708 року? Ці та інші питання будуть обговорюватися на семінарі.

Ведучий Василь Кононенко

Презентація книг

Таирова-Яковлева Т. Иван Мазепа и Российская империя. История "предательства". – М., 2011.
Таирова-Яковлева Т. Гетманы Украины. – М., 2011. (Тарас Чухліб, Олена Бачинська, Віктор Горобець, Тарас Гончарук, Ярослав Федорук, Владислав Яценко, Ольга Ковалевська, Андрій Бовгиря)
Ковалевська О. Збірник «Мазепа»: спроба реконструкції видавничого проекту 1939−1949 рр. – К.: Темпора, 2011. (Тетяна Таірова-Яковлєва, Тарас Чухліб, Олена Бачинська, Владислав Яценко, Тарас Гончарук, Олександр Кухарук)
Чухліб Т. Шлях до Полтави: Україна і Росія за гетьмана Мазепи. – К., 2009.
Чухліб Т. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький-Дорошенко-Мазепа. – К., 2011.
Чухліб Т. Іван Мазепа. – К., 2012. (Тетяна Таірова-Яковлєва, Олена Бачинська, Тарас Гончарук, Ярослав Федорук, Владислав Яценко, Ольга Ковалевська, Володимир Полторак, Василь Кононенко)

Підсумки (Тарас Чухліб, Тетяна Таірова-Яковлєва, Олена Бачинська, Віктор Горобець, Тарас Гончарук, Ярослав Федорук, Ольга Ковалевська, Андрій Бовгиря, Василь Кононенко)Засідання відбудеться 24 листопада в конференц-залі Інституту історії України НАН України (Київ, вул. Грушевського, 4, 6-й пов.) об 11.00
Запрошуються всі бажаючі


11.13.2012

Програма Міжнародної наукової конференції «РАННЬОМОДЕРНА УКРАЇНА НА ПЕРЕХРЕСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ, КУЛЬТУР, ДЕРЖАВ ТА РЕГІОНІВ»


Національна академія наук України
Інститут історії України
Відділ історії України середніх віків і раннього нового часу
Науково-дослідний інститут козацтва
Семінар з інтелектуальної історії
Український національний комітет з вивчення країн
Центральної та Південно-Східної ЄвропиМіжнародна наукова конференція

«РАННЬОМОДЕРНА УКРАЇНА
НА ПЕРЕХРЕСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ, КУЛЬТУР, ДЕРЖАВ ТА РЕГІОНІВ»

(23 листопада 2012 р., Київ)


Організаційний комітет Міжнародної наукової конференції
«РАННЬОМОДЕРНА УКРАЇНА НА ПЕРЕХРЕСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ, КУЛЬТУР, ДЕРЖАВ ТА РЕГІОНІВ»


Валерій Смолій, голова оргкомітету
Геннадій Боряк, заступник голови оргкомітету
Тарас Чухліб, заступник голови оргкомітету
Василь Кононенко, відповідальний секретар оргкомітету
Валентина Матях

Конференція буде проходити в Інституті історії України НАН України (м. Київ, вул. Грушевського, 4) у конференц-залі (к. 616, 6-й поверх) та к. 509 (5-й поверх).

Доповіді – 10-12 хв., запитання та обговорення – до 3 хв., дискусія та підсумки 5-10 хв.

23 листопада 2012 р.
9:30–10:00 Реєстрація учасників конференції (конференц-зал, к. 616, 6-й поверх)
10:00–11:00 Пленарне засідання (конференц-зал, к. 616, 6-й поверх)
Валерій Смолій (Київ) Вступне слово до учасників конференції

Валерій Степанков (Камянець-Подільський) Актуальні проблеми дослідження феномену Української держави раннього нового часу
Тетяна Таірова-Яковлєва (Санкт-Петербург) Присяга Богдана Хмельницкого в Переяславе: к вопросу об отношении к подданству казацкой элиты
Тарас Чухліб (Київ) Міжнародно-правовий статус ранньомодерної України у відносинах з Польщею, Росією, Туреччиною, Австрією, Швецією, Трансільванією та Молдавією: порівняльний аналіз  
Віктор Горобець (Київ) Конфліктність у владі Гетьманату в постмазепинську добу: природа, масштаби, механізми полагодження

Олена Бачинська (Одеса) Останні відголоски Середньовіччя на кордонах імперій: проблеми співіснування козацьких і мусульманських воєнізованих структур (кінець XVIII – перша чверть ХІХ ст.)

11:00–11:15 Кава-брейк (читальний зал, 5-й поверх)
11:15–12:45 Перша секція (конференц-зал, к. 616, 6-й поверх)
Ранньомодерна Україна у контексті взаємовпливів країн Центральної та Східної Європи
(ведучий – Віктор Горобець)
Борис Черкас (Київ) Соціальні зміни у Великому князівстві Литовському як головний чинник виникнення українського козацтва
Дмитро Ващук (Київ) Правова культура української еліти в другій половині XVпершій третині XVI ст.
Інна Кубай (Чернівці) Поширення та вплив гуситських революційних ідей в українських землях кінця ХV – першої половини XVII ст.
Віталій Бенчук (Рівне) Роль української еліти в соціально-економічному житті Речі Посполитої в другій половині XVI – першій половині XVII ст.
Олексій Сокирко (Київ) Козацький Гетьманат і «мілітарна революція» в ранньомодерній Європі

Василь Кононенко (Київ) Модернізаційні проекти української адміністрації Гетьманщини 1670–1760-х років
Дискусія, підсумки

12:45–13:00 (конференц-зал, к. 616, 6-й поверх)
Презентація видання «Україна у Центрально-Східній Європі» (Вип. 1-11)

13:00–13:45 Перерва на обід (читальний зал, 5-й поверх)
13:45–15:15 Продовження секції (конференц-зал, к. 616, 6-й поверх)
Ранньомодерна Україна у контексті взаємовпливів країн Центральної та Східної Європи
(ведучий – Тарас Чухліб)
Кирило Галушко (Київ) «Малоросія» та «Україна»: традиції використання двох топонімів на картах Східної Європи у кінці ХVII – початок ХХ ст.
Олексій Струкевич (Вінниця) Автономізм у суспільно-політичній думці Гетьманщини
Ярослав Федорук (Київ) Юрій ІІ Ракоцій у зовнішній політиці між Річчю Посполитою, Швецією і Україною (кінець 1654 – кінець 1656 років)
Олександр Харлан (Дніпропетровськ) Архітектурно-містобудівні особливості фортеці Кодак за картографією XVIIXIX ст.
Олександр Малов, Віктор Векленко, Андрій Векленко (Москва, Дніпропетровск) Самарь-Богородицкая крепость: открытия и проблемы
Георгій Папакін (Київ) Змагання за українську корону: перша половина XVIII cт.
Олександр Кухарук (Чернігів) Від Петра Симоновського до Володимира Печьоріна: прояв суспільного зламу кінця XVIII ст.
Тарас Гончарук (Одеса) «Великий гетьман» Катеринославських і Чорноморських козацьких військ Григорій Потьомкін-Таврійський: сторінка в історії української державності
Дискусія, підсумки

15:15–15:30 Кава-брейк (читальний зал, 5-й поверх)
15:30–18:00 Друга секція (конференц-зал, к. 616, 6-й поверх)
Ранньмодерна Україна і тюркський світ
(ведуча – Олена Бачинська)
Віктор Брехуненко (Київ) Ідентичності християнських козаків на степовому кордані Європи (кінець XVI –  початок XVII ст.)
В’ячеслав Гіпіч (Донецьк) Образ кримських татар у міщанській літературі України XVI-XVII ст.
Тарас Ковалець (Чернівці) «Kozak-Tatar dwa bratankii do szabli, i do szklanki»… Співпраця Криму та Запорожжя у повстаннях 20–30-х років XVII ст. в Україні
Дмитро Сєнь (Ростов-на-Дону) Донське козацтво і османський Азов: малодослідженні питання прикордонної взаємодії (друга половина XVIXVIІ ст.)
Євген Чернєнкий (Кишинів) Материальные и денежные контрибуции Молдавского княжества Крымскому ханству
Андрій Гурбик (Київ) Проблема набуття Україною османського протекторату в дипломатії Богдана Хмельницького на початку Національної революції
Олександр Середа (Одеса) Мазепинці в османсько-турецьких документах 1709–1712 років
Владислав Грибовський (Київ) Ільгар, чапул, юруш: військово-здобичницькі практики кримських татар і ногайців XVIIXVIII ст.
Володимир Полторак (Одеса) Девіація і модернізація: приклад Міхала Чайковського (Садик-паші)
Павло Усенко (Київ) Імперські змагання в Азовському морі у XVIIІ ст.
Дискусія, підсумки

11:15–12:45 Третя секція (к. 509, 5-й поверх)
Тексти, уявлення та ідеї на перехресті цивілізацій, культур та регіонів
(ведучий – Валерій Зема)
Катерина Кириченко (Київ) Початок формування політичних легенд у Великому князівстві Литовському та Московському князівстві: спільне та відмінне
Олександр Осіпян (Краматорськ) Історичні уявлення та їх використання у соціальних конфліктах: звернення до далекого минулого у судовій тяжбі міського магістрату з вірменською громадою у Львові у 1578 року
Володимир Пилипенко (Чернігів) «Traktat de offensive bello»: до встановлення авторства
Валерій Зема (Київ) Silva rerum князів Четвертинських середини XVII ст.
Тарас Барабаш (Львів) Письмо та писарі листів Богдана Хмельницького до магістрату Львова 1655 року
Єлізавета Літвіненко (Київ) Постать маловідомого правобережного гетьмана Андрія Могили на шпальтах хроніки «Theatrum Europaeum»
Дискусія, підсумки

13:00–13:45 Перерва на обід (читальний зал, 5-й поверх)
13:45–15:15 Четверта секція (к. 509, 5-й поверх)
Історіографічні прочитання ранньомодерної України
(ведучий – Василь Кононенко)
Валентина Матях (Київ) Бароковий простір ранньомодерної України: у пошуках дослідницької перспективи
Андрій Блануца (Київ) Сучасний стан та нові виклики в археографічних дослідженнях спадщини Великого князівства Литовського
Наталія Старченко (Київ) Сваволя і неконтрольоване насильство чи культура ворожості: деякі спостереження над історіографічною традицією
Владислав Яценко (Київ, Харків) Особливості зображення гетьмана Івана Мазепи в сучасній російській історіографії: головні тенденції
Валентин Старостін (Дніпропетровськ) Посамаря на сторінках «Записок Одеського общества истории и древностей»
Ленора Ісмаілова (Луцьк) Україна в східноєвропейській політиці Кримського ханства та Османської імперії у 40–50-х років XVII ст.: сучасна російська історіографія
Юрій Кудінов (Вінниця) Українська національна революція XVII ст.: погляди учених Північної Америки 1900-х–2000-х років
Дискусія, підсумки

15:15–15:30 Кава-брейк (читальний зал, 5-й поверх)
15:30–18:00 П’ята секція (к. 509, 5-й поверх)
Ранньомодерна Україна: козацька, шляхетська та «посполитська»
(ведуча – Тетяна Таірова-Яковлєва)
Андрій Климчук (Рівне) Шляхетський рід Гойських – представників еліти Волині XVXVIІ ст.
Наталія Білоус (Київ) Міські урядники Луцька у XVI–XVII ст.
Володимир Парацій (Бережани) Мілітарний зміст теоретичних концепцій київського біскупа Йосифа Верещинського
Віталій Степанков (Кам’янець-Подільський) Етапи формування політичної еліти в Козацькій Україні (кінець XVII – початок XVIII ст.)
Юрій Рябуха (Маріуполь) Рейд Стефана Чарнецького на Брацлавщину навесні 1653 року
Костянтин Івангородський (Черкаси) Геополітичне становище Південної Київщини як чинник формування політичної незалежності українського козацтва
Людмила Посохова (Харків) Викладачі православних колегіумів (XVIIІ – початок ХІХ ст.): траєкторії та типи кар’єри
Оксана Романова (Київ) Ареал паломників та механізми поширення інформації про чудотворну святиню (на прикладі ікони Святителя Миколая села Лазорки Пирятинської протопопії)
Олена Бороденко (Полтава) «Божа вдова» як напрям поведінкової стратегії самотньої жінки Гетьманщини XVIII ст.
Володимир Пришляк (Луцьк) Вища старшина Гетьманату Данила Апостола: генеральний військовий писар Михайло Турковський
Андрій Бовгиря (Київ) «Как предстану пред Его Величеством – на всех стану доносить!»: донос як суспільно-політичне явище в Гетьманщині XVIII ст.
Ігор Сердюк (Полтава) Дитяча смертність в суспільстві Гетьманщини
Світлана Потапенко (Київ) Красовські: до питання про походження і персональний склад «слобідської» гілки шляхетсько-старшинського роду Дмитро Казіміров (Чернігів) Родина сотників Сахновських у XVIII ст.
Олег Репан (Дніпропетровськ) Легальні і нелегальні методи боротьби Війська Запорозького Низового із Старосамарською сотнею
Сергій Краснобай (Одеса) «Старшина, которая в преступлениях кошевого и его единомышленников нимало не участвовала»: кількість, розселення та визнання (на прикладі Самарської паланки)
Дискусія, підсумки

Підсумки конференції (Валерій Смолій, Тарас Чухліб, Віктор Горобець, Тетяна Таірова-Яковлєва, Олена Бачинська, Валерій Зема, Василь Кононенко)


24 листопада 2012 р. (для тих учасників, які мають можливість проживати у Києві)
11:00–14:00 Семінар з інтелектуальної історії «Україна та Росія за доби Івана Мазепи» та презентація нових книг з історії Мазепинської доби за участю Тетяни Таірової-Яковлєвої, Ольги Ковалевської і Тараса Чухліба (конференц-зал, к. 616, 6-й поверх)
(ведучий – Василь Кононенко)