10.23.2017

VI Міждисциплінарні гуманітарні читанняМіжнародна наукова конференція «VI Міждисциплінарні гуманітарні читання». Київ (Київський будинок вчених НАН України, вул. Володимирська, 45-А). 22 грудня 2017 року

Мета
Проведення в українській столиці міжнародної конференції, у роботі якої братимуть участь фахівці з 5-ти країн, сприятиме пожвавленню обміну досвідом у сфері міждисциплінарних досліджень, розвитку українських студій в контексті нових міждисциплінарних напрямків, налагодженню наукових зв'язків у середовищі молодих вчених.

Теми доповідей
У розгляді заявок надається перевага міждисциплінарним дослідженням у сфері наступних гуманітарних наук:
історія;
політологія та міжнародні відносини;
археологія; археографія та джерелознавство;
етнологія, народознавство, демографія, культурна антропологія;
мовознавство та літературознавство;
право;
філософія;
релігієзнавство.

Складання заявки на конференцію
Заявки на участь у конференції подавати до 15 грудня 2017 р. на електронну адресу Оргкомітету:
andriiblanutsa@gmail.com, 067-80-33-556 (Андрій Блануца – відповідальний секретар Оргкомітету).
У заявці зазначити:
1) прізвище, ім’я;
2) назва доповіді та тези українською мовою (допускається англійська, російська, польська) обсягом від 2500 до 4000 знаків з пробілами (2 сторінки, кегль 14, інтервал 1.5);
3) місце навчання або роботи (посада);
4) науковий ступінь або освітній статус;
5) основна гуманітарна дисципліна;
6) форма участі (очна, заочна);
7) потребу в технічному забезпеченні доповіді (мультимедійний проектор);
8) телефон (моб.), е-
mail.

Робота конференції та публікація досліджень
Секції читань будуть формуватися за міждисциплінарним принципом, що дасть науковцям унікальну можливість, зустрітися зі своїми колегами, котрі проводять дослідження у суміжних галузях гуманітаристики.
У роботі конференції братимуть участь як відомі фахівці, котрі вже внесли значний вклад у розвиток міждисциплінарних студій, так і молоді вчені (студенти старших курсів ВНЗ, магістранти, аспіранти, здобувачі), які лише починають цікавитися цим перспективним напрямом у гуманітарних дослідженнях.
За кілька днів до початку конференції учасникам цього заходу буде розіслано пдф «Тези VI Міждисциплінарних гуманітарних читань» (паперовий варіант тез учасники читань отримають 22 грудня під час реєстрації). Усі учасники конференції зможуть вибрати для себе по одному примірнику наукових праць (збірники конференції, журнали тощо), десять найкращих доповідачів, крім цього, отримають по монографії (котра вийшла друком у 2017 р.), а три – грошові нагороди (перше місце – 1000 грн., друге місце – 750 грн., третє – 500 грн.). Визначення переможців буде здійснено шляхом голосування усіх доповідачів на конференції. За підсумками конференції усі виступи, оформлені у вигляді статті прорецензованої фахівцями, будуть опубліковані у черговому випуску електронного видання «Міждисциплінарні гуманітарні студії».
Для забезпечення матеріально-технічних витрат, пов’язаних з організацією конференції встановлено організаційний внесок у розмірі 150 грн. для очних учасників та 200 грн. – для заочних учасників (кошти перераховувати після підтвердження отримання Вашої заявки на картковий рахунок Організаторів – буде указано після отримання заявки та тез доповіді).

Організатори конференції
Організаторами наукового заходу виступили Міністерство освіти і науки України, гуманітарні інститути Національної Академії Наук України та громадські організації.

5.26.2017

19-й семінар з інтелектуальної історії
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
СЕМІНАР З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

ВАСИЛЬ КОНОНЕНКО

Міста в українській конституції 1710 р. у світлі нових джерелознавчих студій

Презентація дослідження присвячена візії міст та міського самоврядування укладачами й авторами «Договорів та постанов» 1710 р. Дослідники часто писали про це, переказуючи 13-й пункт української конституції. Втім глибший аналіз середньоукраїнського оригіналу і латинського тексту "Pacta et Constitutiones..." відкриває перспективу нової інтерпретації цієї теми. Про це йтиме мова у доповіді Василя Кононенка.
 

30 ТРАВНЯ 2017, 12.00
Конференц-зал Інституту історії України НАН України,
Київ, вул. Грушевського, 4, 6-й поверх

3.11.2017

Українсько-російські стосунки в оригіналі тексту конституції 1710р. / Украинско-российские отношения в оригинале текста конституции 1710г.

В статье представлены использованные в работе источники, краткий историографический обзор этой темы и анализ казацко-московских отношений в оригинальном тексте «Договоров и постановлений». Особое внимание уделено характеристике источников исследуемой темы и особенностям их публикации. В историографическом обзоре обращено внимание на то, что казацко-московские отношения в «Договорах и постановлениях» 1710 г. в украинской историографии представлены как крайне враждебные. Также показано, что в российской историографии Бендерской конституцией интересовались немногие историки. Нужно отметить, что этот документ нередко анализируется в российских междисциплинарных исследованиях конституционализма раннего нового времени. В статье уделено внимание теоретическим и методологическим вопросам исследования казацко-московских отношений. Анализ текста проведен с помощью составленного конкорданса для ключевых терминов. Обращено внимание на то, что исследуемая тема представлена «московской» терминологией. В основной части работы показывается, что Бендерская конституция хоть была и прогрессивным проектом, но находилась в тесной связи с традициями Гетманщины. Показано, что политический баланс сил для авторов «Договоров и постановлений» представлялся таким, каким он был до Полтавской битвы. Указано, что в тексте оригинала «Договоров и постановлений» еще нет проевропейских идей, которые позже присущи творческой деятельности Ф. Орлика. Подчерчено, что основные негативные антимосковские контексты были связаны с желанием эмигрантов освободиться от российского контроля и абсолютистских влияний. В тоже время в «Договорах и постановлениях» были и нейтральные по отношению к Москве контексты.

The article presents the sources used in the work, a brief historiographical review of the topic and analysis of Cossack-Moscow relations in the original text of the Treaties and Covenants of 1710. Particular attention is paid to characteristics of the archive source and their publications. The historiographical review draws attention to the fact that the Cossack-Moscow relationship are presented as extremely antagonistic in the Ukrainian historiography. It shows that only a few Russian historians were interested in Bender Constitution of 1710. In the article attention is paid to theoretical and methodological issues of research Cossack-Moscow relations. The text analysis is performed with the help of drawing up concordance for key terms. The main part of work shows that the Bender Constitution was a progressive project, but was connected with the traditions of the Hetmanate. It shows that the authors of Treaties and Covenants imagined the political balance in the Eastern Europe as it was before the Battle of Poltava. It is proved that the original text of the Bender Constitution had no pro-European ideas, which later were natural for Pylyp Orlyk. The main negative anti-Moscow contexts in the Treaties and Covenants were linked with the desire of Ukrainians to get rid of the Russian absolutist control. At the same time, some contexts of the Bender Constitution were neutral on Moscow.

См.: Василий Кононенко, Казацко-московские отношения в оригинале текста «Договоров и постановлений» 1710 г., “Исторический вестник”, Т. 163. – С. 62-101.

https://www.academia.edu/31775346/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_1710_%D0%B3._%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2._163._%D0%A1._62-101