3.15.2014

3-і міждисциплінарні гуманітарні читання

Міністерство освіти і науки України
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
Національний науково-дослідного інститут українознавства
та всесвітньої історії
Національна академія наук України
Інститут історії України
Інститут української мови
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні
Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Скоровороди
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди»
Клуб молодих учених та новаторів Київського будинку вчених
ГО «Всеукраїнська спілка молодих вчених та новаторів»Медіа підтримка:
Главком, Видавничий Дім «Стилос», ТОВ «Кліо»
www.ukrainalithuanica.blogspot.com
Партнер:
LR CLUB UA
6–7 червня 2014 року
в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди» (Україна, м. Переяслав-Хмельницький, вул. В. Сухомлинського, 30 ) відбудеться
Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених
Міждисциплінарні гуманітарний читання

До роботи запрошуються молоді вчені-гуманітарії (студенти старших курсів ВНЗ, магістранти, аспіранти, здобувачі, молоді вчені) для розгляду важливих наукових проблем соціогуманітарного знання.

Дисциплінарні блоки:
1.      Історія.
2.      Політологія та міжнародні відносини.
3.      Археологія.
4.      Археографія та джерелознавство.
5.      Етнографія та народознавство.
6.      Мовознавство та літературознавство.
7.      Право.
8.      Філософія.
9.      Релігієзнавство.

Секції будуть формуватися за міждисциплінарним принципом, який дасть унікальну можливість зустрітися молодим ученим, які проводять дослідження в суміжних галузях гуманітаристики.
Заявки на участь у конференції подавати до 27 травня 2014 р. на електронну адресу Оргкомітету: an_blan@mailru, 067 80 33 556 (Андрій Блануца – відповідальний секретар Оргкомітету).
У заявці зазначити:
·        прізвище, ім’я;
·        назва доповіді та тези доповіді українською (або російською, польською, англійською) мовою обсягом 2000 знаків з пробілами (2 сторінки, 14 кегль, 1.5 інтервал);
·        місце навчання або роботи (посада);
·        науковий ступінь або освітній статус;
·        дисциплінарний блок;
·        форма участі (очна, заочна);
·        потребу в технічному забезпеченні доповіді (мультимедійний проектор);
·        телефон (моб.), е-mail.


Для забезпечення матеріально-технічних витрат (друк програми, тез доповідей, кава-брейк, фуршет, канцелярський набір з логотипом конференції), пов’язаних з організацією конференції встановлено організаційний внесок у розмірі 100 грн. для очних учасників та 150 грн. – для заочних учасників (кошти перерахувати після підтвердження отримання Вашої заявки на вказаний додатково картковий рахунок Оганізаторів).
За підсумками конференції усі виступи, оформлені у вигляді статті прорецензованої фахівцями, будуть опубліковані у фаховому електронному виданні «Міждисциплінарні гуманітарні студії. – Вип. 3».

З повагою – Оргкомітет

No comments:

Post a Comment