Skip to main content

VI Міждисциплінарні гуманітарні читанняМіжнародна наукова конференція «VI Міждисциплінарні гуманітарні читання». Київ (Київський будинок вчених НАН України, вул. Володимирська, 45-А). 22 грудня 2017 року

Мета
Проведення в українській столиці міжнародної конференції, у роботі якої братимуть участь фахівці з 5-ти країн, сприятиме пожвавленню обміну досвідом у сфері міждисциплінарних досліджень, розвитку українських студій в контексті нових міждисциплінарних напрямків, налагодженню наукових зв'язків у середовищі молодих вчених.

Теми доповідей
У розгляді заявок надається перевага міждисциплінарним дослідженням у сфері наступних гуманітарних наук:
історія;
політологія та міжнародні відносини;
археологія; археографія та джерелознавство;
етнологія, народознавство, демографія, культурна антропологія;
мовознавство та літературознавство;
право;
філософія;
релігієзнавство.

Складання заявки на конференцію
Заявки на участь у конференції подавати до 15 грудня 2017 р. на електронну адресу Оргкомітету:
andriiblanutsa@gmail.com, 067-80-33-556 (Андрій Блануца – відповідальний секретар Оргкомітету).
У заявці зазначити:
1) прізвище, ім’я;
2) назва доповіді та тези українською мовою (допускається англійська, російська, польська) обсягом від 2500 до 4000 знаків з пробілами (2 сторінки, кегль 14, інтервал 1.5);
3) місце навчання або роботи (посада);
4) науковий ступінь або освітній статус;
5) основна гуманітарна дисципліна;
6) форма участі (очна, заочна);
7) потребу в технічному забезпеченні доповіді (мультимедійний проектор);
8) телефон (моб.), е-
mail.

Робота конференції та публікація досліджень
Секції читань будуть формуватися за міждисциплінарним принципом, що дасть науковцям унікальну можливість, зустрітися зі своїми колегами, котрі проводять дослідження у суміжних галузях гуманітаристики.
У роботі конференції братимуть участь як відомі фахівці, котрі вже внесли значний вклад у розвиток міждисциплінарних студій, так і молоді вчені (студенти старших курсів ВНЗ, магістранти, аспіранти, здобувачі), які лише починають цікавитися цим перспективним напрямом у гуманітарних дослідженнях.
За кілька днів до початку конференції учасникам цього заходу буде розіслано пдф «Тези VI Міждисциплінарних гуманітарних читань» (паперовий варіант тез учасники читань отримають 22 грудня під час реєстрації). Усі учасники конференції зможуть вибрати для себе по одному примірнику наукових праць (збірники конференції, журнали тощо), десять найкращих доповідачів, крім цього, отримають по монографії (котра вийшла друком у 2017 р.), а три – грошові нагороди (перше місце – 1000 грн., друге місце – 750 грн., третє – 500 грн.). Визначення переможців буде здійснено шляхом голосування усіх доповідачів на конференції. За підсумками конференції усі виступи, оформлені у вигляді статті прорецензованої фахівцями, будуть опубліковані у черговому випуску електронного видання «Міждисциплінарні гуманітарні студії».
Для забезпечення матеріально-технічних витрат, пов’язаних з організацією конференції встановлено організаційний внесок у розмірі 150 грн. для очних учасників та 200 грн. – для заочних учасників (кошти перераховувати після підтвердження отримання Вашої заявки на картковий рахунок Організаторів – буде указано після отримання заявки та тез доповіді).

Організатори конференції
Організаторами наукового заходу виступили Міністерство освіти і науки України, гуманітарні інститути Національної Академії Наук України та громадські організації.

Comments

Popular posts from this blog

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (3-5 презентації) 1.Який союз племен у ІХ ст. жив на сучасній території Києва та Київщини ? А – поляни, Б – деревляни, В – сіверяни, Г - волиняни  2.Єдина княгиня, яка керувала Київською державою? А – Ольга, Б – Єфросинія, В – Катерина 3. Який з цих князів був язичником? А – Ярослав Мудрий, Б – Святослав Завойовник, В – Володимир Мономах, Г – Данило Галицький 4.Коли сталося хрещення Русі Володимиром Великим? А – 882, Б – 988, В – 1054, Г – 1199 5.Ярослав Мудрий відомий тим, що … (може бути кілька правильних відповідей) А – був « тестем Європи » , Б – уклав «Руську правду», В – переміг монголо-татар 6. Перший відомий історик, почав укладати «Повість минулих літ» у 1113 році, був монахом Києво-Печерської Лаври А – Аліпій, Б – Нестор, В – Агапіт, Г  – Іларіон  7. Галицьке та Волинське князівство було об’єднано в єдину державу в … А – 988, Б – 1199, В – 1240, Г – 1253 8. Данила Галицького було короновано королем у … А – 1199, Б – 1223,

Ікона "Вознесіння Христове" з іконостасу церкви Манявського монастиря (Йов Кондзелевич)

Ікона "Вознесіння Христове" з іконостасу церкви Манявського монастиря (Йов Кондзелевич). Вознесіння Христове - християнське свято, котре відзначають на 40 день після Пасхи. На українських землях - це було одне з улюблених свят, тому йому присвячували ікони.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (8-11 презентації)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (8-11 презентації) 1.Перемоги козацько-татарських військ над арміями Речі Посполитої під Жовтими Водами, Корсунем та Пилявцями мали місце у …   А – 1638, Б – 1648, В – 1648 і 1649, Г – 1648 і 1650  2.Яка битва у ході Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького була неуспішною? А – Зборівська, Б – під Берестечком, В – під Батогом, Г – під Жванцем 3. В якому році відбулися Переяславська рада, «Березневі статті», перший українсько-московський догові? А – 1653, Б – 1654, В – 1655, Г – 1656 4.В якому році прийнято вважати закінчилася Національно-визвольна війна, коли була укладена Гадяцька унія між Іваном Виговським та Річчю Посполитою? А – 1656, Б – 1657, В – 1658, Г – 1659 5.В якому році під Конотопом українське військо разом із своїми союзниками перемогли росіян? А – 1657, Б – 1658, В – 1659, Г – 1660 6. Цей рік описав в історичному романі «Чорна рада» Пантелеймон Куліш. У цей рік Гетьманщина поділилася на дві час